In 2010 startte Constant Verschuur een groot onderzoek naar het meest gebruikte medicijn tegen Parkinson, levodopa. Naast zijn werkzaamheden als neuroloog in ons ziekenhuis, heeft hij het onderzoek en het schrijven van een artikel daarover tot een goed einde weten te brengen. Zó goed, dat zijn bevindingen zijn gepubliceerd in de prestigieuze New England Journal of Medicine.

De New England Journal of Medicine (NEJM) is één van de meest gelezen en prestigieuze medische vakbladen van de wereld met een strenge toelatingsprocedure. Constant: “Publicatie van een onderzoek in het NEJM zorgt ervoor dat de resultaten een nog grotere impact hebben. Als ik een vergelijking zou moeten maken: het is alsof je als kind een brief opstuurt naar de Donald Duck en deze vervolgens als ‘brief van de week’ geplaatst wordt in het tijdschrift – het lukt bijna niemand en iedereen leest het. Toen ik wakker werd op de dag dat mijn artikel werd gepubliceerd, was mijn mailbox al vol met leuke reacties van neurologen uit het hele land.”

“Publiceren in de NEJM is een hoogtepunt. De resultaten en het onderzoeksteam worden hierdoor in de schijnwerpers gezet”, vertelt Constant. “Dit draagt eraan bij dat resultaten snel kunnen worden geïmplementeerd in richtlijnen, we nieuwe contacten leggen en er deuren opengaan voor vervolgstappen. Het motiveert enorm om verder onderzoek te blijven doen.”

Brandende vraag
Het onderzoek van Constant gaat over het effectiefste en meest gebruikte geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson, levodopa. Hoewel dit geneesmiddel al 40 jaar wordt gebruikt, was niet bekend of levodopa invloed heeft op het ziektebeloop. “Het doel van de studie was om te onderzoeken wat het langetermijneffect van levodopa is”, legt Constant uit. “De resultaten van het onderzoek helpen bij het beslissen wanneer een patiënt moet starten met het gebruik van het geneesmiddel.”

“Mijn onderzoek ging over een jarenlange brandende vraag en deze werd beantwoord met een kwalitatief goed opgezette dataverzameling en analyse. Zonder de hulp van de deelnemende patiënten, de neurologen die de patiënten hebben aangemeld door het hele land, de onderzoeksverpleegkundigen en een sterk statistisch team was dit niet mogelijk geweest. Al deze factoren hebben ervoor gezorgd dat ik dit traject succesvol heb kunnen afronden.”

Lange weg
Toen eind 2018, acht jaar nadat ze begonnen, Constant en zijn team klaar waren met het verzamelen van de data en het analyseren daarvan, werden ze nogmaals op de proef gesteld tijdens het peer-review proces. “Dit betekende dat collega’s uit de top anoniem ons artikel lazen en kritische vragen stelden”, legt Constant uit. “Deze moesten wij vervolgens snel beantwoorden, wat ook veel tijd en energie kostte. Een artikel moet altijd door een peer-review voordat het gepubliceerd kan worden, maar bij een tijdschrift als de NEJM is dit proces heel grondig. Het resultaat is dat het artikel er uiteindelijk nog beter van is geworden.”

“Het was een lang en leerzaam traject om dit onderzoek op te zetten, wat hoge pieken en af en toe diepe dalen kende. Soms heb je er even geen zin meer in. Maar het is net als met zeilen; het is een langzame, dure, maar ook prachtige manier om van A naar B te komen. Ik kan het iedereen aanraden!”