”Het Coöperatief Medisch Specialisten Albert Schweitzer ziekenhuis heeft, als eerste bedrijf in zijn soort, zijn kwaliteitsmanagementsysteem extern laten toetsen. Het resultaat is het behalen van de ISO 9001-certificering. “Hiermee bewijzen wij dat een medisch-specialistenbedrijf niet primair een financieel, fiscaal vehikel hoeft te zijn”, zegt directeur Marjolein Ten Holter van het Coöperatief. “Wij zijn nauw betrokken bij het algehele kwaliteitsstreven van de ziekenhuisorganisatie en willen daar ook op aanspreekbaar zijn.”

”De invoering van de integrale bekostiging van medisch-specialistische zorg was per 2015 overal in het land reden voor de oprichting van coöperaties van specialisten. Zij stelden hiermee hun vrije ondernemerschap zeker. Marjolein: “De grondslag onder dit nieuwe type bedrijven was weliswaar een puur zakelijke, maar als collectief van medisch specialisten leveren wij in vele opzichten een belangrijke bijdrage aan het ziekenhuis. Zo wil ons Coöperatief zich dan ook gedragen: kwaliteit staat voorop, we werken doelmatig in processen en zorgvuldig in (financieel) beheer en we zijn continu gericht op verbetering.”

In 2016 verzocht het bestuur daarom om deel te mogen nemen aan de brede NIAZ-kwaliteitstoetsing van het ziekenhuis. “We kregen te horen dat dit niet kon”, aldus Marjolein. “Dat accreditatiesysteem is daar niet op ingericht. We zijn toen naar een certificeerder op zoek gegaan die onze organisatievorm wel zou kunnen beoordelen. Dat bleek nog niet mee te vallen, want niet eerder was een coöperatie van medisch specialisten geaudit.  Bureau CIIO bleek bereid om deze interpretatie van de ISO-norm rondom onze aanvraag te realiseren. Daardoor zijn er enkele jaren mee gemoeid geweest, uiteindelijk resulterend in zowel een systeem alsook in onze ISO 9001-certificering.

De certificering heeft betrekking op het functioneren van het Coöperatief als bedrijf. “Het gaat niet over medisch-inhoudelijke kwaliteit”, legt kwaliteitsmedewerker Serena de Jonge uit. “De afzonderlijke vakgroepen worden daar al periodiek op beoordeeld door hun beroepsverenigingen. Wij wilden aantonen dat we als collectief van medisch specialisten een serieus bedrijf zijn. En dat is gelukt. Zo zijn bijvoorbeeld onze wijze van werving en selectie en ons HR-beleid tijdens de audit als sterk naar voren gekomen. Wij bewaken de instroom van de juiste medisch specialisten op de juiste plek, passend bij de behoefte van de vakgroep en daarmee bijdragend aan de kwaliteit, de doelen en de positie van zowel het Coöperatief als het ziekenhuis.”

”We deden als Coöperatief al veel dingen best heel goed”, vervolgt Serena. “Het voordeel van zo’n kwaliteitsnormering is dat je gedwongen wordt om je processen systematisch te benaderen en om gedetailleerd te beschrijven wat je doet om follow-up aan je acties te geven en om afspraken uit het verleden te blijven effectueren. Wij waren al sterk in plannen en uitvoeren; we kunnen scherper worden in monitoren en bijsturen. Daarin blijven leren en verbeteren maakt ons als bedrijf slagvaardiger voor de leden en een sterkere partner voor het ziekenhuis.” De certificering is drie jaar geldig.

Ook voor CIIO was het een belangrijke en leerzame exercitie. “De zoektocht naar een passende interpretatie van de kwaliteitsprincipes binnen het Coöperatief en zijn werkwijze is succesvol geweest”, aldus lead auditor Caroline van der Linde. “Reflectief vermogen, kritische processtappen met betekenisvolle afspraken en de beoordeling daarvan ten opzichte van de ambities hebben de leidraad gevormd bij de beoordeling. De nauwe samenwerking binnen de diverse formele structuren is binnen het Coöperatief tot een samensmelting gekomen die vanuit leidende kwaliteitsprincipes een sterk geheel vormt. Een certificaatwaardige prestatie!”.