Twintig artsen van het coöperatief van medisch specialisten in het Albert Schweitzer Ziekenhuis hebben hun eigen AED’s in ontvangst genomen. Het coöperatief heeft de AED’s met haar specialisten aangeschaft om Nederland hartveiliger te maken. Bij een hartstilstand is de kans om te overleven het grootst als binnen 6 minuten begonnen kan worden met reanimeren en een AED beschikbaar is.

”Jaarlijks krijgen 17.000 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als je direct 112 belt en zo snel mogelijk begint met reanimeren. Een ambulance is gemiddeld na 8 tot 10 minuten ter plekke,” zegt Micon Bijl, cardioloog bij het Albert Schweitzer ziekenhuis en voorzitter van het coöperatief van medisch specialisten. “Mensen uit de buurt zijn wel vaak snel ter plaatse. Wij vinden dit een mooi initiatief waarmee we samen Nederland hopelijk weer een stukje hartveiliger maken.

M. Bijl (cardioloog en voorzitter bestuur Coöperatief Medisch Specialisten ASz), A.M. Helming (cardioloog) en K. IJsselstein (plastisch chirurg)

Nog 5000 AED’s nodig in Nederland

Vorig jaar becijferde De Hartstichting dat 20.000 AED’s zijn aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Voor een landelijk dekkend netwerk zijn nog ruim 5.000 AED’s extra nodig. Via het initiatief BuurtAED van De Hartstichting en Philips kunnen buurten zelf een actie opzetten om een AED aan te schaffen om hun buurt hartveilig te maken.

Philips wil bijdragen aan het verbeteren van de levens van mensen. Dit gebeurt onder andere in een partnerschap met De Hartstichting. Philips en De Hartstichting werken sinds januari 2018 samen om Nederland hartveiliger te maken door het creëren van zes minuten zones via bewustwordingscampagnes en het project BuurtAED.

Voor meer informatie kijk op: www.philips.nl/hartveiliger

Zie oorspronkelijk bericht op de website van Philips