Interventiecardioloog Rohit Oemrawsingh is 27 juni 2019 gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘Coronary vulnerability’.