Auteurs: Veenis JF1,2,3,4,5, Brunner-La Rocca HP1,2,3,4,5, Linssen GCM1,2,3,4,5, Van Gent MWF1,2,3,4,5, Hoes AW1,2,3,4,5, Brugts JJ1,2,3,4,5; CHECK-HF Investigators1,2,3,4,5.

Lees artikel hier

Meer weten over cardiologie?

De interventiecardiologen doen meer dan 1200 PCI’s jaarlijks. Er bestaat een samenwerkingsverband met het Beatrixziekenhuis in Gorinchem voor de interventiecardiologie, niet-invasieve beeldvorming, ICD en cardiale resynchronisatietherapie. Er bestaat tevens een samenwerkingsverband met het Erasmus MC op het gebied van de electrofysiologie, thoraxchirurgie, interventiecardiologie, de B-opleiding cardiologie en behandeling van congenitale hartziekten. Er lopen verschillende onderzoekslijnen…

Bekijk deze specialisatie