Geriatrie

De vakgroep geriatrie bestaat uit drie klinisch geriaters (Erwin Groot, Marike Mellegers, Etienne Meulen) en uit twee internisten ouderengeneeskunde (Marieke Meinardi, Marije Lauwaars).
Behalve klinische en poliklinische zorg (specialiteit valkliniek en geheugenkliniek) zijn onze aandachtsgebieden de geriatrische traumatologie en de geriatrische oncologie.

Er vindt o.a. onderzoek plaats naar spiermassa bij patiënten met oncologische aandoeningen die behandeld worden met chemotherapie (de  IOCAS studie)  en  preoperatieve  screening van patiënten met colorectale tumoren.

In het ziekenhuis zijn wij betrokken bij vijf commissies;  de calamiteitencommissie, de deliercommissie, de wetenschapscommissie, de klankbordgroep euthanasie en het consultatieve paliatieve team.  Verder zijn drie vakgroepsleden appraisor (gespreksleider) in het kader van Appraisal and Assessment.

Landelijk zijn wij actief  bij de Plenaire Visitatie Commissie van de NVKG en bij ad hoc visitatiecommissies,  het landelijke valnetwerk en de special interest groups geriatrische traumatologie en ondervoeding. Sinds een paar jaar hebben een physician assistant en een verpleegkundig specialist ons team versterkt. Momenteel  wordt er  een tweede verpleegkundig specialist door ons opgeleid. Daarnaast bieden wij een stageplaats voor huisartsen- en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding.

Wij werken op alle drie locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis en wij oriënteren ons op inhoudelijke samenwerking met de vakgroep klinische geriatrie in Gorinchem.

Leden

M.E. (Marije) Lauwaars

M.E. (Marije) Lauwaars

Internist-ouderengeneeskunde, medisch manager vakgroep, valproblematiek, ouderenpsychiatrie

Dordwijk

E.R. (Erwin) Groot

E.R. (Erwin) Groot

Klinische geriatrie, psychofarmacologie en psychometrie

Dordwijk

M.C. (Marieke) Meinardi

M.C. (Marieke) Meinardi

Internist-ouderengeneeskunde, oncologie, voeding en polyfarmacie

Dordwijk

M.A. (Marike) Mellegers

M.A. (Marike) Mellegers

Klinische geriatrie

Dordwijk, Zwijndrecht

E.F.J. (Etienne) Meulen

E.F.J. (Etienne) Meulen

Geriater

Dordwijk

Beeldmateriaal


Wachtwoord vergeten?