Intensive Care

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een level drie intensive care op twee afdelingen met gezamenlijk 16 bedden.

Wij behandelen alle categorieën medische en chirurgische patiënten. Enkel kinderen jonger dan 15 jaar en patiënten met neurochirurgische pathologie kunnen bij ons niet terecht. We werken collegiaal nauw samen met de intensivecare van het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem en voelen ons thuis binnen de regio Rijnmond.

Hoe werken wij

Op de afdeling werken assistenten in opleiding voor interne geneeskunde, heelkunde of SEH geneeskunde die hun stage bij ons komen doen. Daarnaast werken er altijd een aantal ANIOS. We zijn er trots op dat deze ANIOS daarna vaak een opleidingsplek bemachtigen. Op de Intensive Care afdeling worden patiënten opgenomen die ernstig ziek en vaak circulatoir of respiratoir instabiel zijn. De opname criteria zijn nogal streng omdat het aantal bedden dat wij hebben beperkt is, maar ook omdat lang niet alle zieke patiënten baat hebben bij opname op een ICU afdeling. Patiënten die niet ziek genoeg zijn kunnen beter op de verpleegafdeling blijven, omdat behandeling op de ICU belastend en onrustig is.

Te zieke patiënten waarvan de kans klein is dat zij nog kunnen herstellen of patiënten met een heel beperkte levensverwachting horen ook niet op een ICU thuis. Om het beperkte aantal IC bedden eerlijk en verstandig te verdelen is een richtlijn voor opname en ontslagbeleid geschreven. Alle patiënten die op de IC hebben gelegen worden de dag na hun ontslag vanaf de IC bezocht door een ic-verpleegkundige. In principe is het een eenmalig bezoek, maar dit kan worden uitgebreid als de ic-verpleegkundige of de afdelingsverpleegkundige dat zinvol acht. Voor patiënten die langer op de IC behandeld zijn geweest is er een nazorg polikliniek.

Spoed-interventie-team

Vanuit de intensive care draait het ASz met een Spoed-interventie-team (SIT). Een SIT- team is een mobiel IC- team, bestaande uit een ic-verpleegkundige en een intensivist die op verzoek naar een patiënt op de verpleegafdeling gaat wanneer die vitaal bedreigd wordt. De intensivisten maar ook verschillende ic-verpleegkundigen hebben organisatorische en bestuurlijke taken in talloze commissies en werkgroepen.

Vanuit deze werkgroepen wordt de dagelijkse gang van zaken op de afdeling geregeld, maar ook aan zaken als kwaliteit en ethiek wordt aandacht gegeven. Sommige van deze taken beperken zich tot de IC, andere zijn van belang voor het ASz in het algemeen. Natuurlijk is de afdeling aangesloten bij de stichting NICE. Sinds 2014 worden de kerngegevens en de prestaties van de afdeling online gedeeld. Voor meer informatie kijk op Stichting Nice.

Leden

H.H. (Huibert) Ponssen

H.H. (Huibert) Ponssen

Internist-intensivist, acute geneeskunde

BIG: 69023311301

L.F. (Leo) te Velde

L.F. (Leo) te Velde

Internist-intensivist

BIG: 09024447801

M. (Michael) Frank

M. (Michael) Frank

Anesthesioloog-intensivist, medisch manager intensive care

BIG: 19046887301

S.H.M. (Stefaan) Hendriks

S.H.M. (Stefaan) Hendriks

Anesthesioloog-intensivist

BIG: 19066471601

J.J. (Joris) Arends

J.J. (Joris) Arends

Internist-intensivist, acute geneeskunde

BIG: 89059687801

K.L. (Ralph) So

K.L. (Ralph) So

Anesthesioloog-intensivist, medisch manager KV&I

BIG: 89032542901

Publicaties

Beeldmateriaal


Wachtwoord vergeten?