De poliklinische apotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis werd geopend in 2009.. De apothekers maken deel uit van de vakgroep farmacie. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is 100% eigenaar en de opbrengsten vloeien terug naar het ziekenhuis.

Jaarlijks komen er ruim 80.000 patiënten voor poliklinische medicatie of medicatieverificatie en medicatie bij ontslag. Onze missie is dat de patiënten zich geholpen voelen met persoonlijke aandacht en goed advies van vriendelijk personeel. Verder is een goede medicatieoverdracht naar de eerste lijn ons streven. Een geavanceerde robot ondersteunt het proces in de apotheek, zodat de assistent meer beschikbaar is aan de balie voor de patiënt. Samen met het (kinder)transmuraalteam worden bij steeds meer patiënten de medicijnen thuis toegediend, onder het mom: ”Het ziekenhuis komt naar u toe!”. We werken nauw samen met de artsen in het Albert Schweitzer ziekenhuis en zoeken steeds nieuwe kansen om onze zorg te verbeteren of uit te breiden. Daarbij zijn Value Based Healthcare, Lean en gastvrijgedrag het uitgangspunt.

De apotheek is HKZ gecertificeerd en heeft in het CQ Index klanttevredenheidsonderzoek 2016 een 8,7 gescoord. Ons motto luidt: “Wat kunnen wij vandaag voor u betekenen?” Wat dit inhoudt, kunt u zien in de Youtubefilm op onze website www.apotheek.asz.nl (of via Intranet-afdelingen-apotheek). Maryse is appraisor A&A, zit in het STZ platform innovatie en is voorzitter van het landelijk onderhandelingscollectief zorgverzekeraars voor poliklinische apothekers. Sasja van Bommel is bestuurslid van de Dienstapotheek en Madelinde Boot-Vaane vertegenwoordigt de regionale poliklinische apothekers binnen de beroepsvereniging KNMP.