Auteurs: Alexander A J Grüter, Boudewijn R Toorenvliet, Eric H J Belgers, Eric J T Belt, Peter van Duijvendijk, Christiaan Hoff, Roel Hompes, Anke B Smits, Anthony W H van de Ven, Henderik L van Westreenen, Hendrik J Bonjer, Pieter J Tanis, Jurriaan B Tuynman; Right collaborators group

Lees artikel hier

Meer weten over chirurgie?

De Chirurgie wordt in de volle breedte uitgevoerd, waarbij de zorg door in GE chirurgie, vaatchirurgie, trauma chirurgie, longchirurgie en oncologische/mammachirurgie gedifferentieerde chirurgen wordt aangeboden. De vakgroep heeft opleidingsbevoegdheid binnen regio Rotterdam en zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek binnen de verschillende differentiaties.

Bekijk deze specialisatie